Rewolucyjna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego jest jednym z najważniejszych i podstawowych unormowań prawnych wykorzystywanych w pracy codziennej pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej. Obecnie – zapowiadana przez rząd – nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która ma wejść…

 

Umowy cywilnoprawne

 

Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zmian od 2017 r. w wynagradzaniu zleceniobiorców, omówienie regulacji z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych oraz problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej.

Uczestnicy poznają sposoby odróżniania stosunku cywilnoprawnego od stosunku pracy oraz dowiedzą się jak konstruować umowy, aby nie zakwestionowała ich kontrola ZUS, a także PIP. Zostaną omówione zadania PIP w zakresie umów cywilnoprawnych od 2017 r. oraz wiele innych kwestii. Szkolenie dopełni problematyka ozusowania i opodatkowania umów zlecenia jak również potraceń komorniczych z umów cywilnoprawnych.

 

Zagadnienia szkolenia:

  • umowy cywilonprawne;
  • minimalna stawka wynagrodzenia dla zleceniobiorców i samozatrudnionych;
  • oskładkowanie umów cywilnoprawnych;
  • opodatkowanie umów zlecenia i umów o dzieło
  • potrącenie komornicze a umowy cywilnoprawne
  • wzory umów cywilnoprawnych i umów o dzieło

Koszt udziału w szkoleniu
cena – 249 zł netto
Obejmuje ona – dwie przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale
w szkoleniu.
* dla jednostek z sektora finansów publicznych finansujących udział w szkoleniu w min. 70% lub
w całości ze środków publicznych stawka vat zw.