• Kodeks postępowania administracyjnego

  Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zmian od 2017 r. w wynagradzaniu zleceniobiorców, omówienie regulacji z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych oraz problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej. Uczestnicy poznają sposoby odróżniania…   
 • Umowy cywilnoprawne

  Rewolucyjna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego jest jednym z najważniejszych i podstawowych unormowań prawnych wykorzystywanych w pracy codziennej pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej. Obecnie – zapowiadana przez rząd – nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która ma wejść…   
 • Szkolenie z RODO, czyli ochrona danych osobowych

  Nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych wchodzi w życie 25 maja 2018 roku. Firmy w krajach członkowskich są zmuszone do wprowadzenia poważnych zmian, które były opracowywane przez cztery lata, a ostatecznie przyjęte zostały przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r. Nowe wytyczne ochrony danych osobowych dotyczą wszystkich firm, które przetwarzają dane osób fizycznych tj. urzędy, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe jak również sklep internetowy czy salon fryzjerski.   
 • Zmiany w prawie pracy 2018/2019

  Od kilku lat trwają niuestające zmiany w prawie pracy. W 2018 i 2019r. wydarzyło się bądź wydarzy wiele zmian w przepisach prawa, które nie mogą umknąć uwadze praktyków. Wychodząc na przeciw potrzebom, Park Naukowo Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach organizuje w ramach "Akademii Parku" Szkolenie z zakresu ZMIAN W PRAWIE PRACY 2018/2019.