Platforma Multimedialna

Prowadzisz firmę, współpracujesz z jednostkami naukowymi, a może chcesz wspomóc działalność badawczo-rozwojową swoich partnerów biznesowych w zakresie innowacyjnych i zaawansowanych technologii cyfrowych? W takim razie podejmij współpracę z nami.

Oddajemy do dyspozycji zaplecze badawcze m.in. do przechowywania, przetwarzania i udostępniania multimedialnych danych i informacji cyfrowych. To zaplecze doskonale nadające się do prowadzenia działalności dydaktyczno-naukowej, w tym organizacji szkoleń, odbywania praktyk, czy też staży zawodowych.

Udostępniając wysokiej jakości sprzęt i narzędzia programistyczne do planowania badania kodowania i szyfrowania danych sprawiamy, że jednostki edukacyjne o średnim i wyższym stopniu, a także osoby i firmy zajmujące się zawodowo wdrażaniem i tworzeniem oprogramowania mają wszystko „na wyciągnięcie ręki“.

Laboratorium pozwala na prowadzenie prac badawczych, badawczo-rozwojowych, produkcji eksperymentalnej, edukacji, mając na uwadze całe spektrum zagadnień obejmujących reprezentację danych i informacji multimedialnych, generację strumienia multimedialnego, jego przetworzenie do postaci cyfrowej, przesłanie przez sieć komputerową, aż do odebrania i prezentację oraz ocenę oddziaływania na odbiorcę.

Tematyka realizowanych badań oraz zakres prac możliwych do ich przeprowadzania dotyczą m.in. odzyskiwania danych (w tym danych multimedialnych), grafika 2d i 3d, wspomaganie projektowania 2d, 3d, innowacyjne DTP, systemy obrazowania w automatyce przemysłowej, kodowanie i szyfrowanie danych (w tym danych multimedialnych) oraz dźwięk.

Główne funkcje pomieszczeń badawczych to

  • Pracownia systemów – stanowiska badawcze obrazowania systemów w automatyce przemysłowej
  • Pracownia grafiki – stanowiska badawcze projekcji i wykorzystania grafiki dwu- i trójwymiarowej w innowacjach w nauce i przemyśle
  • Pracownia kodowania – stanowiska badawcze kodowania i szyfrowania danych
  • Pracownia odzyskiwania danych – stanowiska badawcze dot. odzyskiwania danych i zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych
  • Studio dźwiękowe – stanowisko badawcze akustyki dźwiękowej
  • Pozostałe – administracyjno-techniczne.

Zobacz folder z ofertą laboratorium

Zobacz folder z pełną ofertą

Dane adresowe

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
NIP: 844-21-26-570  REGON: 791066874

Kontakt

KONTAKT

T: +48 87 564 22 00
F: +48 87 564 22 01
@: park@park.suwalki.pl