Centrum Energii Odnawialnej

Udostępniając innowacyjne Laboratorium Energii Odnawialnej Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach stwarza możliwość prowadzenia m.in. badań i opracowywania nowych metod wytwarzania paliw II generacji z biomasy lub odpadów.

W laboratorium metody te mogą wykorzystywać konwersję termiczną do przekształcenia energii chemicznej biomasy do paliw II generacji, a jak wiadomo paliwa II generacji – w przeciwieństwie do paliw I generacji – mogą być wytwarzane z różnorodnej biomasy również odpadowej.

Dlatego, jeśli jesteście Państwo zainteresowani prowadzeniem badań m.in. nad kondycjonowaniem otrzymanych paliw II generacji do zasilania układów kogeneracyjnych opartych na silnikach tłokowych, silnikach cieplnych i ogniwach paliwowych, zapraszamy do współpracy.

W laboratorium możliwe jest realizowanie badań na prototypowych urządzeniach do zgazowania i pirolizy w skali półtechnicznej.

Perspektywa rozwoju laboratorium zapewnia również rozwój badań nad aktywnością biologiczną biomasy, doskonaleniem technologii pomp ciepła, turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych.

Laboratorium może rozszerzać swoje badania o metody pozyskiwania wodoru i technologie wykorzystania wodoru, separacji tlenu z powietrza i wykorzystania w procesie zgazowania, analizę techniczną paliw ciekłych.

Główne funkcje pomieszczeń badawczych to:

  • Pracownia analityczna – stanowiska badawcze układów zgazowania oraz aktywności biologicznej biomasy;
  • Pokój pieców – stanowiska spalania i spopielania próbek badawczych;
  • Przygotowalnia – stanowiska przygotowawcze próbek badawczych;
  • Pracownia chromatograficzna – analiza chromatograficzna próbek badawczych;
  • Pracownia ICP – stanowiska badawcze spektroskopii plazmowej ICP;
  • Pracownia analizy biomasy – stanowiska badawcze analizy fizykochemicznej;
  • Pozostałe – administracyjno-techniczne

Zobacz prezentację dotyczącą laboratorium oraz posiadanego sprzętu

Zobacz folder z ofertą laboratorium

Zobacz folder z pełną ofertą

Dane adresowe

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
NIP: 844-21-26-570  REGON: 791066874

Kontakt

KONTAKT

T: +48 87 564 22 00
F: +48 87 564 22 01
@: park@park.suwalki.pl