Badania Produktu Chemicznego

Interesuje Cię prowadzenie badań i kontroli chemii gospodarczej, motoryzacyjnej lub materiałowej? Masz potrzebę zbadać gęstośc ph, zakres barwy, wyglądu, gęstość lub też oznaczanie napięcia powierzchniowego? Jeśli tak, zapraszamy do współpracy. Oprócz podstawowego zakresu laboratorium badania produktu chemicznego znajdującego się w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach istnieje również możliwość prowadzenia badań nad wykorzystaniem nanotechnologii w przemyśle.

Bardzo ważnymi badaniami dla środowiska naturalnego mogą być również badania nad zamianą surowców szkodliwych, wykorzystywanych do produkcji materiałów biodegradowalnych i nie stwarzających zagrożenia ekologicznego.

W perspektywie rozwoju, Laboratorium zapewnia również rozwój badań innowacyjno-rozwojowych oraz kontrolnych surowców potrzebnych do produkcji produktów chemii dla różnych gałęzi przemysłu. Dodatkowo istnieje możliwość opracowywania nowych receptur oraz nowych technologii produkcji (wraz z późniejszą komercjalizacją), a także badanie wyrobów gotowych.

Głównymi funkcjami pomieszczeń badawczych są:

  • Pomieszczenie przyjmowania próbek – przyjmowanie próbek badawczych
  • Pomieszczenie wagowe – stanowiska ważenia precyzyjnego próbek badawczych
  • Laboratorium chemiczne – stanowiska analizy fizykochemicznej
  • Laboratorium aparaturowe z pom. ASA – stanowiska analizy chemicznej wraz ze stanowiskiem badawczym spektrometrii absorpcji atomowej
  • Pozostałe – administracyjno-techniczne

Zobacz folder z ofertą laboratorium

Zobacz folder z pełną ofertą

Dane adresowe

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
NIP: 844-21-26-570  REGON: 791066874

Kontakt

KONTAKT

T: +48 87 564 22 00
F: +48 87 564 22 01
@: park@park.suwalki.pl