News block
2017-07-26 | Wiadomości

 W dniu dzisiejszym w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach odbywa się XXXV sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad: Otwarcie obrad. Przyjęcie wniosków do porządku Przyjęcie protokołu nr XXXIV/2017 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2017 roku. Informacja o pracy Prezydenta Miasta…

2017-07-25 | Biznes

Park Naukowo-Technologiczny w ramach wspierania i promocji biznesu oferuje pomoc w uzyskaniu atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek. Pożyczki skierowane są do: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą z terenu województwa podlaskiego. Pożyczki mogą zostać przeznaczone na…

2017-07-20 | Wydarzenia

Ośrodek Enterprise Europe Network prowadzony przez Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach zaprasza do wzięcia udziału w seminarium z obszaru ochrony praw własności przemysłowej, które odbędzie się w siedzibie PNTPW w Suwałkach, 17 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00. Seminarium poprowadzi Izabella Raniszewska –…

2017-07-18 | Wydarzenia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowych Targach Górniczych „MiningWorld Central Asia” (pełna nazwa: Central Asian International Mining Exploration & Mining Equipment Exhibition) , które odbędą się w dniach 20-22 września 2017 r. w Ałmaty w Kazachstanie. Targi „MiningWorld…

2017-07-13 | Wiadomości

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białystoku realizuje badania, których głównym celem jest pozyskanie wiedzy na temat Sytuacji kobiet na rynku pracy w województwie podlaskim. Udział w badaniu ma charakter anonimowy, a uzyskane wyniki w postaci zbiorczych opracowań zostaną…

2017-07-13 | Biznes

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną porcją ofert zagranicznych firm poszukujących partnerów biznesowych. Tym razem zamieszczamy z rynku węgierskiego. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z przedstawicielami ośrodka EEN w Parku. BOHU20170619001Węgierska firma z doświadczeniem w montażu i produkcji urządzeń…

2017-06-29 | Wiadomości

II kwartał br. minął pod dostatkiem warsztatów szkoleniowych zorganizowanych pod hasłem „Big Idea Competition” w ramach projektu LT-PL Cooplatform. Spotkania, w których wzięło udział przeszło 180 osób, odbywały się w Kownie, Mariampolu, Taurage, a także w Białymstoku i Alytusie. 27 czerwca, przedstawiciele suwalskiego Parku…

2017-06-23 | Wiadomości

Niewątpliwym sukcesem zakończył się projekt BEZPIECZNE WAKACJE, w którym uczestniczyło ponad 600 dzieci spośród 9 szkół. W ramach szkoleń, które odbywały się w dniach 02-20 czerwca 2017 roku wzięli udział uczniowie z 27 klas szkół podstawowych i gimnazjów, którzy zdobywali umiejętności z zakresu bezpieczeństwa nad wodą, …

2017-06-23 | Biznes

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną porcją ofert zagranicznych firm poszukujacych partnerów biznesowych. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z przedstawicielami ośrodka EEN w Parku Nr oferty Opis Data ważności BORU20170410001Rosyjska firma konsultingowa specjalizująca się w świadczeniu usług w dziedzinie…

2017-06-12 | Szkolenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu z obszaru umów cywilnoprawnych, które odbędzie się 27 czerwca br. Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zmian od 2017 r. w wynagradzaniu zleceniobiorców, omówienie regulacji z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych oraz problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów…

2017-06-07 | Wydarzenia

W ramach aktywizacji oraz pobudzania rozwoju przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży, w najbliższy piątek (9 czerwca) w przy Innowacyjnej 1 w Suwałkach odbędzie się szkoleniowa prezentacja na temat tworzenia nowoczesnych modeli biznesowych. W oparciu o wieloletnie doświadczenie w budowie biznesplanów, przedstawiciele…

2017-06-07 | Szkolenia

Ustawa o dostępie do informacji publicznej jest aktem normującym zasady i tryb udostępniania informacji związanych z wykonywaniem władzy publicznej i gospodarowaniem środkami publicznymi. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest kompleksowe zapoznanie uczestników z zasadami i trybem udostępniania informacji publicznych…

2017-06-07 | Wiadomości

7 czerwca br. w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach została podpisana umowa na realizację zadań w zakresie Podlaskiego Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej. Sygnatariuszami umowy byli Anna Naszkiewicz oraz Maciej Żywno, przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego, a także partnerzy projektu: Jarosław…

2017-06-05 | Wydarzenia

Organizowane w Suwałkach Międzynarodowe Targi Budowlane Dom i Ogród z roku na rok poszerzają swoją formułę. W tym roku oprócz dwudniowych ekspozycji wystawców odbędzie się też konferencja naukowa „Innowacje w budownictwie” przygotowana we współpracy z PNTPW i PWSZ. Duże zainteresowanie poprzednimi edycjami Targów, przez które…

2017-06-05 | Szkolenia

Kodeks postępowania administracyjnego jest jednym z najważniejszych i podstawowych unormowań prawnych wykorzystywanych w pracy codziennej pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej. Obecnie – zapowiadana przez rząd – nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2017…

2017-06-02 | Wydarzenia

Na temat problemów środowiska i dziedzictwa kultury będą rozmawiali uczestnicy III Młodzieżowej Konferencji Naukowej Suwalszczyzna 2017 w ramach sesji w Suwałkach, która odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Wystawiennicznym PNT w najbliższy poniedziałek, 5 czerwca. Celem konferencji jest wzmocnienie wśród uczniów identyfikacji…

2017-05-25 | Biznes

MYŚLISZ O ZAŁOŻENIU WŁASNEJ FIRMY? POTRZEBUJESZ BIZNESPALNU? SKORZYSTAJ Z USŁUG PARKOWYCH DORADCÓW. W odniesieniu do rozpoczętego nabór wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro” w Lokalnej Grupie Działania „Nasza Suwalszczyzna”zapraszmay do…

2017-05-24 | Biznes

Drogi przedsiębiorco! Park Naukowo-Technologiczny Polska- Wschód w Suwałkach oferuje pomoc w ubieganiu się o dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPWInternacjonalizacja MŚP. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców chcących rozpocząć lub poszerzyć sprzedaż swoich produktów na nowych rynkach zagranicznych. Celem projektu…

2017-05-22 | Biznes

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do wzięcia udziału w seminarium pn. Bankowość dla firm – rozwiązania i wyzwania, które odbędzie się 8 czerwca br. w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie oferta Banku Zachodniego WBK, o której szczegółach dotyczących…

2017-05-12 | Biznes

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Big Idea Competition Co organizujemy? W ramach litewsko-polskiego projektu „ Cooperation platform supporting newly established business and promoting entrepreneurship LT-PL-1R-048”, Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach organizuje konkurs, skierowany do osób w wieku 18-25 lat z…

2017-05-11 | Ogłoszenie

Data publikacji: 24.04.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi wynajmu sal na potrzeby szkoleń oraz realizacji usługi gastronomicznej polegającej na zapewnieniu przerw kawowych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu  „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” współfinansowanego  ze środków…

2017-05-09 | Ogłoszenie

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą otwarcia ofert w związku z zamówieniem. Informacja dotycząca otwarcia ofert w związku z przedmiotem zamówienia pn "Wyłonienie trenerów prowadzących szkolenia z zakresu podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu  „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”…

2017-05-09 | Biznes

Przedsiębiorco! Skorzystaj z nowej oferty PNTPW. Co oferujemy? W oparciu o kluczowe obszary analizy oferujemy przeprowadzenie analizy finansowej firmy w celu dokonania jej oceny, a także oferujemy wsparcie dotyczące poszukiwania źródeł finansowania planów rozwojowych firmy. Kluczowe obszary analizy: Rentowność – Płynność –…

2017-04-14 | Wydarzenia

Attendees will be guided through the essential requirements of the Directive and the correlated ISO Standards. The seminar includes also a practical hands-on part. In addition, the seminar will cover topics for the export to US; thus USCG requirements and the NMMA certification scheme. The seminar is intended for all…