Młodzi przedsiębiorcy

Młodzi przedsiębiorcy

Kształtujemy kompetencje, wzmacniamy postawy

Projekt „ Młodzi przedsiębiorcy” zrodził się w odpowiedzi na liczne sygnały o konieczności przekształcenia edukacji przedsiębiorczej w szkołach na znacznie efektywniejszą.

Park Naukowo Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach chce doprowadzić do zmiany w rozumieniu procesu uczenia się  i organizowania środowiska edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest kształtowanie postawy przedsiębiorczej uczniów i uczennic ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Chcemy to osiągnąć poprzez gry i zabawy, aby nauczyć przyszłych przedsiębiorców otwartości, kreatywności, podejmowania wyzwań oraz ryzyka.

Projekt „Młodzi przedsiębiorcy” zmienia przyszłość i sposoby myślenia kreując przyszłych zwycięzców – od przedszkolaków do przedsiębiorców.  Celem naszej działalności jest edukacja, w ramach której pomagamy dzieciom i młodzieży rozwijać przedsiębiorczość i kreatywność, aby potrafiły  w przyszłości podejmować samodzielne, często ryzykowne decyzje.

Dane adresowe

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
NIP: 844-21-26-570  REGON: 791066874

Kontakt

KONTAKT

T: +48 87 564 22 00
F: +48 87 564 22 01
@: park@park.suwalki.pl